Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti BABA Tumise s.r.o., se sídlo Sokolská třída , IČ: 07397691 , zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u C 75673 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení

 • název společnosti

 • adresa
 • e-mail

 • telefonní číslo

 • DIČ
 1. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem vyřízení objednávky Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

 2. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Typ

Název

Účel

Expirace

Přístup k informacím

systémová

PHP_SESSIONID

Pǐihlášení uživatele

1 rok

jde o cookie z našeho webu

 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti

 2. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

 • na přenositelnost údajů,

 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.